Quảng cáo

Bảng tính kết cấu BTCT

Bảng tính toán BTCT tổng hợp (Cột, vách, dầm, sàn, bulong...) của tác giả Nguyễn Văn Tự khá đầy đủ. Gửi anh em tham khảo nhé!
Link tải: Bảng tính kết cấu BTCT