Quảng cáo

BPTC hệ thống thoát nước thành phố

Bộ biện pháp thi công hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (Song ngữ) bao gồm đầy đủ các bản vẽ biện pháp thi công, thuyết minh BPTC và tiến độ thi công. Các bạn tham khảo
Link tải: BPTC hệ thống thoát nước thành phố