Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế khách sạn Nha Trang

Bộ hồ sơ thiết kế khách sạn 10 tầng nổi, 01 tầng hầm bao gồm các bản vẽ kiến trúc, kết cấu. Gửi các bạn tham khảo
Link tải: Hồ sơ thiết kế khách sạn Nha Trang