Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế trường học

Bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ trường học 03 tầng bao gồm đầy đủ các bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước. Các bạn tham khảo
Link tải: Hồ sơ thiết kế trường học