Quảng cáo

Hội trường nhà văn hóa

Đầy đủ bộ hồ sơ thiết kế hội trường nhà văn hóa đa năng xã Tam Giang - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam bao gồm các bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước, thuyết minh BCKTKT, dự toán. Mọi người tham khảo
Link tải: Hội trường nhà văn hóa