Quảng cáo

Sách hay "Phân tích và thiết kế kết cấu bằng SAP2000"

Gửi mọi người cuốn sách khá hay về SAP2000 của thầy Bùi Đức Vinh. Gồm lý thuyết cơ bản về phương pháp phần tử hữu hạn cho bài toán phân tích tĩnh, động lực học kết cấu và các hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 để giải các bài toán kết cấu thường gặp trong thực tế. Gửi mọi người tìm hiểu
Link tải: Sách hay "Phân tích và thiết kế kết cấu bằng SAP2000"