Quảng cáo

Thiết kế trường THPT Hoàng Diệu

Bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ trường THPT Hoàng Diệu Asean - TP. Pleiku bao gồm kiến trúc, kết cấu, điện nước, dự toán. Gửi anh em tham khảo!
Link tải: Thiết kế trường THPT Hoàng Diệu