Quảng cáo

Nhà phố đẹp 3.8x18.3m

Gửi các bạn bộ hồ sơ thiết kế nhà phố đẹp kích thước 3.8x18.3m; 04 tầng. Hồ sơ gồm bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước, nội thất (Pdf) cho các bạn tham khảo.
Nguồn: Ếch vàng Studio
Link tải: Nhà phố đẹp 3.8x18.3m