Quảng cáo

Excel tính chiều dài neo thép trong bê tông theo TCVN 5574-2018

Đặt trong trường hợp công trình đã xây dựng xong nhưng muốn cơi nới, mở rộng diện tích như mở rộng hành lang, ban công. Khi đó cần phải tính toán chiều dài đoạn neo bao nhiêu là đủ. Hiện nay cũng có một số phần mềm tính toán như của Hilti để tính toán chiều dài đoạn neo. Theo TCVN 5574-2018 hiện nay có hướng dẫn chúng ta tính toán chiều dài neo thép. Nay gửi các bạn tham khảo một file tính toán nhỏ khá hữu dụng.
Các bạn bấm nút phía dưới để tải về nhé!


Post a Comment

0 Comments