Quảng cáo

Bảng tính móng đơn chuẩn

Gửi đến các bạn một file Excel tính toán móng đơn rất chi tiết và cụ thể. Sử dung tiêu chuẩn 9362:2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
Các bạn bấm nút phía dưới để tải về nhé!


Post a Comment

0 Comments