Quảng cáo

Tính toán chọc thủng theo TCVN 5574:2018

Một trong những điểm mới trong tiêu chuẩn mới TCVN 5574:2018 so với tiêu chuẩn cũ TCVN 5574:2012 là phần tính toán chọc thủng đối với các cấu kiện phẳng dạng bản như bản sàn, bản móng. Trước đây tiêu chuẩn cũ đưa ra cách tính đơn giản, chỉ kể đến tác dụng của lực tập trung (lực chọc thủng) mà không kể đến ảnh hưởng của các mô men uốn tác dụng theo một hoặc hai phương như trong thực tế vẫn thường xảy ra. Tiêu chuẩn mới TCVN 5574:2018 đã khắc phục được vấn đề này. 
Có 2 trường hợp được kể đến trong quá trình tính toán chọc thủng đó là:
  • Chọc thủng do lực nén tập trung 
  • Chọc thủng do chịu đồng thời giữa lực nén tập trung và moment gây chọc thủng

Ở nội dung bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn một file tính đã được trình bày sẵn các công thức tính toán chọc thủng theo trường hợp do lực nén tập trung. File tính do bạn Võ Bảo Toàn lập.
Dữ liệu tính toán các bạn cần phải nhập vào các ô có màu xanh.
Các bạn bấm nút phía dưới để tải về nhé!


Post a Comment

0 Comments